Úvod

Aktuálně jsou v akci následující svíce:

Ervínovy očistné tělové svíce s esencí z bílé růže - 58 Kč / ks

Ervínovy očistné tělové svíce s esencí z růžové růže - 58 Kč / ks


Ervínovy očistné svíce

Ježíš KristusHistorie svící

Aplikace tělových svící nachází své kořeny v dávnověku, kdy staří Keltové i jiné národy používaly k léčení kůru stromů (stočenou do ruličky) a byliny. Letitým praktikováním došli k poznání, že ponořením svící do včelího vosku trvá hoření déle.

Známé je též moxování, kdy se využívá tepla hořícího pelyňku ke zklidnění postižených míst na těle a k doplnění energie na energetických drahách. Podobného efektu jako u aplikace svící se dosahuje také při baňkování, kdy se škodliviny z těla odstraňují podtlakem.

Jak to funguje

Tělové svíce kombinují všechny tyto metody. Při hoření svíce vzniká komínový efekt, to znamená, že vytvořený podtlak vytáhne z těla škodliviny, toxiny, bolest, záněty, podlitiny, kameny, cysty atd.

Aura

Dalším účinkem tělových svící je čištění a spalování problémů na úrovni aury. Jak svíce prohořívá aurou, spaluje nečistoty a bloky na různých úrovních.

 

Povídání o stromečkuStrom

Když jsem začal pracovat na tělových svících, bylo zapotřebí najít nějaké logo, nějaký znak, kterým bych je označil. A zároveň aby tento znak charakterizoval mě samotného, protože jsem do výroby věnoval láskyplné úsilí, víru a hlavně naději v uzdravení. Jak všichni víme, zdravý člověk má tisíce přání, ale nemocný má jen jedno: být zdravý.

Znázorněný strom je Lípa – jako strom České země. Mám rád naši zemi. Listy lípy mají tvar srdce. Bez lásky by byl život smutný a beznadějný, proto je láska tak důležitá.

Košatá koruna lípy umí krásně ševelit, umí uklidnit, navodit pocit bezpečí. V košaté koruně jsou tři malá srdce, která značí Trojici boží: Otec, Syn a Duch svatý. Všechny tyto tři aspekty jsou zahrnuty v jednom velikém srdci, které značí jednotu, celistvost. Ačkoliv jsou svá malá individua, patří do jednoho celku. Stejně tak jako každý individuální člověk je součástí lidství.

Strom má kořeny. Aby byl strom silný a pevný, musí mít pevné kořeny. Také pro člověka je důležité, aby byly jeho kořeny – rodina – pevné. Díky tomu pak může čerpat sílu do života.