Kdo jsem

Dobrý den,

jmenuji se Ervín Englisch.

K aplikaci tělových svící mě dovedly vlastní zdravotní problémy. Dlouholeté bolesti kloubů a psychické problémy jsem se rozhodl řešit pomocí celkové očisty a odstranění pravých důvodů nemocí.

Tělové svíce mi v tom velmi pomohly. Jejich geniální jednoduchost je velkou výhodou.

Aplikaci zvládne téměř každý a v místech na těle, kam člověk dosáhne sám, není třeba druhé osoby.

Postupem času se na mě začali obracet kamarádi a známí s prosbou o aplikaci svící. Okruh lidí, kteří mají o tuto formu přírodní léčby zájem, se stále zvětšoval. Nakonec jsem byl doveden k tomu, abych tyto svíce vyráběl a pomáhal tak dále předávat jejich léčivé světlo.

Ervín Englisch

DETAIL SLUNEČNICE
Slunečnice